Book Club

‘…as good as it can get’

The CCB Book Club meets once a month or so to discuss a short-story – mostly contemporary literature but also from other centuries – that is chosen beforehand. Discussion is informal and not academically oriented.

  • Each member of the Book Club buys their own copy of the book currently used when they join the Club
  • The book chosen for next year is ‘That Glimpse of Truth’– 100 of the finest short stories ever written

Please note that the Book Club is not recommended for beginners. Fairly good/fluent English or Level B2/ C1 is required to participate effectively.

The Book Club meetings for 2021 are on Wednesday’s 13th October, 17th November and 15th December.

  • Please note. We regret that the Book Club is presently fully subscribed.

 

Kamagra

Andra vanliga kamagra oral jelly-biverkningar är lätt yrsel, yrsel, svettning, muntorrhet, utslag, illamående och kräkningar. Vissa personer med ett befintligt medicinskt tillstånd kan drabbas av en sällsynt men allvarlig biverkning – pulmonell hypertension. Detta tillstånd uppstår när det finns för mycket vätska i lungorna eller luftvägarna. Det kan leda till smärta eller obehag i bröstet, andningssvårigheter, snabb hjärtslag eller till och med en livshotande situation där hjärtat slutar slå. Pulmonell hypertension drabbar cirka 6 % av de män som tar läkemedel mot erektil dysfunktion.

Om du upplever något av dessa symtom ska du omedelbart rapportera till din läkare och ta de föreskrivna doserna enligt anvisningarna. Om du upplever andra, mindre allvarliga biverkningar ska du avbryta användningen och kontakta din läkare omedelbart. Några av biverkningarna som är relaterade till den aktiva ingrediensen i Kamagra oral jelly-läkemedlen kolla in det här är synförändringar, andningssvårigheter, förstoppning, yrsel, ökad hjärtfrekvens och muskelsvaghet. Även om dessa biverkningar är sällsynta kan de vara relaterade till vissa läkemedel som inte ingick i formeln.